• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 65
    Today Total : 1
    Grand Total : 564544

Summary


Kültürel Üretkenlik Bağlamında Yaratıcı Aktörler (Nevşehir İli Örneği)
Kültür endüstrisi kavramıyla doğrudan ilişkili olan “yaratıcı endüstri”, son yıllarda sıklıkla ifade edilen ve üzerinde çalışma yapılan bir alan haline gelmiştir. Kültür ile ekonomik değeri birleştiren bir kavram olan kültür endüstrisi, yaratıcılık ile bir araya geldiğinde “yaratıcı endüstrileri” meydana getirmektedir. Yaratıcı insanların ürettiği ürünlerin oluşturduğu yaratıcı endüstriler zanaattan sanata, reklamdan videoya ve yayıncılıktan yazılıma kadar toplumun her alanında faaliyet gösterebilmektedirler. Şehirlerin kalkınmasında büyük etkisi olan yaratıcı sınıflar “yerelden evrensele” dönüşümü sağlayacak aktörlerdir. “İnsan sermayesi” yaklaşımı olarak isimlendirilen bu değerlendirme biçimi, UNESCO kapsamında yürütülen “Yaratıcı Şehirler Ağı”, “Yaşayan İnsan Hazineleri”, “Marka Kentler” gibi programlarla desteklenmektedir. Söz konusu programların yürütülmesinde bölge veya şehir cazibesinin artırılması önemlidir. Kültür turizmiyle de bağlantılı olan bu uygulamalar, yaratıcılıkla doğrudan ilişkilidir. Yaratıcı endüstri bağlamında kültürel üretkenliğin temel alındığı bu çalışmada, Nevşehir örneğinde yaratıcı aktörlerin bölgesel kalkınmadaki rollerinin tespiti amaçlanmıştır. Yöntem olarak R. Florida’nın geliştirdiği “3T modeli” kullanılmış ve Nevşehir’deki yaratıcı sınıf üzerinde durularak bölgenin yaratıcı endüstri içindeki yeri tespit edilip önerilerde bulunulmuştur.

Keywords
Kültür Ekonomisi, Yaratıcı Endüstri, Kültür Turizmi, Yaratıcı Aktörler, 3T Modeli,

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri