• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 74
    Today Total : 1
    Grand Total : 564544

Summary


Millî Mücadele Döneminde Ertuğrul Sancağında Manzara-i Umumiye
Merkezi Bilecik olan; Söğüt, Yenişehir ve İnegöl kazalarından ibaret Ertuğrul Sancağı, stratejik önemi dolayısıyla Milli Mücadele Döneminde oldukça sıkıntılı günler yaşamış, Batı Cephesinin özellikle kuzey kanadının mühim bir mevkii olarak yerini almıştır. İzmir’in işgaliyle beraber Anadolu’da başlayan bölgesel direnişleri fazlasıyla gördüğümüz yerlerden olan Ertuğrul, 1919 yılının Eylül ayında Milli Mücadeleye katıldığını bildirmiştir. Bu dönemde devletin asayişi sağlama noktasında yetersiz kalması üzerine oluşturulan Kuva-yı Milliye birlikleri halkın can ve mal güvenliğini korumak, asayişi sağlamak, eşkıyalığa karşı gelmek faaliyetleriyle de ilgilenmiştir. Jandarmanın cephe gerisindeki isyanları bastırmakla düşmanla mücadele etmek arasında sıkışıp kalması bu durumu yaratmıştır. Halktan toplanan bağışlarla maddi kaynağını sağlayan Kuva-yı Milliye birliklerinin yerini düzenli ordunun kurulmasıyla Ertuğrul’da ilk olarak Miralay Kazım (Özalp) Bey kumandasında Ertuğrul Grubu almıştır. Düzenli Orduya geçiş sürecinde pek çok yerde olduğu gibi bu bölgede de bağışların zorla alınmaya çalışılmasına karşı gelinmekle uğraşılmış, ayrıca firari olayları yaşanmış, işgal dönemlerinde bölgede yaşayan Ermenilerle Rumların yağma hareketlerine karşı durulmaya gayret edilmiştir. Bundan ayrı memleketlerini terk edip iç kısımlara doğru göçe başlayan halkın durdurulmasıyla da ilgilenilmiştir. Asayiş noktasında silah yoksunluğundan kaynaklanan sıkıntılar yaşanmış, hapishanelerden kaçanların gasp ve soygunlarıyla da sıkça karşılaşılmıştır. Milli Mücadele Döneminde Ertuğrul’da yaşanan asayiş olaylarına değinilecek çalışmada bu olaylara karşı alınan yahut alınmaya çalışılan tedbirler üzerinde durulacaktır.

Keywords
Milli Mücadele, Ertuğrul, Bilecik, işgal, asayiş

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri