• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 83
    Today Total : 1
    Grand Total : 564547

Summary


Yahya Kemal Beyatlı’nın “Gece” ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Gül” Adlı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
Bu çalışmada karşılaştırmalı metin çözümlemesi yapılmaya çalışılmıştır. Uygulama metinleri olarak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Gül” ve Yahya Kemal Beyatlı’nın “Gece” adlı şiirleri seçilmiştir. Amacımız uygulama konusu olan iki metin üzerinden benzerlik, farklılık ve ortaklık gibi ilişkilerin varlığını ve niteliğini içerik, yapı ve üslup açısından tartışmaktır. Bu şiirleri seçmemizin nedeni şiirlerin her ikisinde de bir “sonsuzluğa ulaşma, ebediyet” arzusunun olduğunun görülmesidir. Çalışmanın giriş bölümünde karşılaştırmalı edebiyat bilimine kısaca değinilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde yazarların hayat hikâyeleri ve şiir estetikleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümünde “Gül” ve “Gece” şiirleri kendi düzlemlerinde tahlil edilmiştir. Üçüncü bölümde anılan şiirlerin karşılaştırması “benzerlikler”, “farklılıklar” ve “ortaklıklar” alt başlıkları altında incelenmiştir. Sonuçta, Tanpınar’ın ve Yahya Kemal’in ortak arzusu olan “ebediyet”i şiirlerinde şiirin kompozisyonu ve duyuş tarzları açısından farklı açılardan ele aldıkları görülmüştür.

Keywords
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, “Gül”, “Gece”, Karşılaştırmalı Edebiyat.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri