• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 226
  Today Total : 1
  Grand Total : 463710

Summary


Mahmut Makal’ın Bizim Köy Adlı Eserinde Halk Bilimi ve Halk Kültürü Unsurları
Savaş ülkelerin her yönden yıkımına yol açan büyük bir felakettir. Kurtuluş Savaşı da kuruluş aşamasındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin her şeye sıfırdan başlamasına sebep olmuştur. Osmanlı Devleti’nin son döneminde gerçekleştirilen reformların yetiştirdiği beyinlerin çoğu bu savaşta şehit olmuştu. Kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasında başta ekonomi olmak üzere acilen düzeltilmesi gereken unsur eğitim sistemiydi. Bu kalkınmanın sağlanması için de %80’i kırsalda yaşayan halka her alanda eğitim vermek ve bu eğitim sonucunda yine her alanda halkı üretime geçirmek gerekiyordu. Fakat yapılan tüm kanun ve uygulamalara rağmen istenilen başarı düzeyi yakalanamamaktaydı. Bu başarısızlığın sebeplerinden biri şehirden kırsalı anlama ve anlatmaya çalışmaktı. Bu sıkıntılı dönemde Makal, istenilenlerin elde edilebilmesi için köyden şehre bakılması gerektiğini gösteren ve köy gerçekliğini olduğu gibi aktaran “Bizim Köy” adlı eserini kaleme almıştır. “Bizim Köy”ün devletin en üst kademelerine kadar dikkatleri çekmesindeki etken, Makal’ın köyde büyümesi, köylerde öğretmenlik yaptığı dönemde köylüyü ve köy gerçekliğini iyi gözlemlemesiydi. Bu çalışmada Mahmut Makal’ın “Bizim Köy” adlı kitabında yer alan halk bilimi ve halk kültürü unsurlarının kullanımı incelendi. Bu unsurlar ana ve alt başlıklar olmak üzere tasnif edilerek örneklemelere sayfa numaralarıyla birlikte yer verildi. Makal “Bizim Köy”de anlatıcı olduğu kadar, anlattıklarını birebir doğumundan itibaren yaşamış bir kurban olarak görülmektedir. Makal’ın “Bizim Köy”ü köy gerçeğini perdesiz bir şekilde aktaran, daha sonra “köy edebiyatı” olarak adlandırılacak bir akımı da temsil eden önemli bir eserdir. Çalışmanın sonucunda Makal’ın da bir köy çocuğu olması ve gözlemlerini tüm gerçekliğiyle yansıtması sayesinde “Bizim Köy” de dönemin diline, giyimine, ,inanışlarına, oyun ve eğlence gibi halk unsurlarına oldukça rastlanmıştır.

Keywords
Mahmut Makal, Bizim Köy, Halk bilimi unsurları, Köy edebiyatı

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri