• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 66
    Today Total : 1
    Grand Total : 564538

Summary


Hoşyâr Kadın’ın Mecmû‘a-i Hikâyât’ının Genel Özellikleri
Mecmû‘a-i Hikâyât, 19. yüzyılda II. Mahmud’un II. kadını Hoşyâr Kadın tarafından yazılmıştır. Bir hikâye derlemesidir. Ferec Ba‘de’ş-Şidde veCevâmi‘ü’l-Hikâyât geleneğinin devamı niteliğinde olan Mecmû‘a-i Hikâyât, çeşitli eserlerden alıntı hikâyeler içerir. Eserdeki alıntıların oranı ve belirtilen adlar dışında kaynağı belirsizdir. Eserin içeriğinde ve dil kullanımlarında dönemsel farklar ve yazımında da tutarsızlıklar görülür. Bunların yazarın Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmiş olmasından kaynaklandığını ve aksan özellikleri ya da dil öğrenme sürecini yansıttığı düşünülmektedir. Eserin künyesi ve yazarı ile ilgili çeşitli kaynaklarda birbiriyle çelişen bilgiler yer alır. Yazar hakkında sayılı kaynakta yer alan bilginin karmaşıklığı ve eserin künyesinde yer alan yanlışlıklar, bu çalışma ile açığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Yazar hakkında bilgi, eserin nüsha özellikleri, hikâye geleneği içindeki yeri,hikâye özetleri ve genel yazım özellikleri çalışmanın bölümlerini oluşturmaktadır.19. yüzyılda Osmanlı Türkçesini sonradan öğrenen yabancı uyruklu birinin yazdığı bu eser, dil açısından gösterdiği çeşitlilik ile tanıtılmaya değer bulunmuş ve bu çalışma ile eser ve yazarıyla ilgili temel bilgi kaynağını oluşturmak amaçlanmıştır.

Keywords
Hoşyâr Kadın, Mecmû‘a-i Hikâyât, Osmanlı Türkçesi, hikâye külliyatı geleneği, elyazması

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri