• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 84
  Today Total : 1
  Grand Total : 464501

Summary


Çoruh Havzası’ndaki Anonim Halk Şiir-Şarkılarının Gürcü-Türk Kültür Etkileşimleri Yönünden Karşılaştırılması
Karadeniz Bölgesi’nin doğusunda yer alan Çoruh Havzası; kuzeyde Karadeniz ile güneyde Doğu Anadolu Bölgesi arasındadır ve çeşitli kültürlerin bir arada yaşadığı bir coğrafyadır. Çoruh Havzası’ndaki halkın belleklerindeki sözlü anlatımlarda aşk şiir şarkıları önemli yer tutar. Bu makalede Çoruh Havzasındaki Gürcü- Türk Halkının kültür etkileşimi, Halk Edebiyatının bir türü olan Anonim Halk şiir ve şarkıları yönünden incelenmektedir. Çoruh Havzası’ndaki Anonim halk şiir- şarkılarının lirik şeklinde söylendiği görülmektedir. Bunlar şiir, mani, tekerleme, şarkı şeklindedir ve konuları genellikle sevgiliye duyulan aşk, mutluluk, özlem, ayrılık, acı ve sitem üzerine olup duygu yüklü ve coşkulu söylenir. Konumu itibariyle Çoruh Havzası birçok tarihsel ve kültürel değişimlere ev sahipliği ve tanıklık yapmıştır. Buna bağlı olarak Havzada Gürcü kültürünün de yansımaları görülmektedir. Çoruh Havzası’nda söylenen halk şiir- şarkılarının ister Gürcüce olsun ister Türkçe olsun lirik özellikler taşıyan konulara ve ritim bakımından benzer özelliklere sahip olduğu gözlenmektedir. Bu durum da ortak bir kültürün varlığını gösterir. Aşağıda Artvin ve ilçelerindeki bazı köylerden derlenen, hem Gürcüce hem de Türkçe söylenen şiir- şarkılar yer almaktadır. Çoruh Havzası’ndaki kültür birliği, karşılıklı anlayış kendini bu anonim aşk şiir- şarkıların söylenme şeklinde de gösterir.

Keywords
Çoruh Havzası, Kültür, Sözlü anlatımlar, Anonim Halk şiir- şarkılar, aşk şiir- şarkıları

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri