• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 56
    Today Total : 1
    Grand Total : 530815

Summary


Savaşın Kadın Kalemine Yansıması–Lübnan Örneği
Tarih boyunca erkek işi olarak bilinen, kuralları ve kararları erkeklerin verdiği savaş olgusunda kadınlar çoğunlukla saf dışı bırakılmış hatta ganimet olarak paylaşılmış olmasına rağmen kadın; savaş sırasında ve sonrasında dağılan ailenin güvenliğini sağlayan, taş taş üstünde kalmayan bir ülkede toplumu ayakta tutan temel taştır. Geçmişte birçok ülkede sayısızca örneğinin bulunduğu kadın dirayeti, kendisini Orta Doğu’da din ve kültürün birçok çeşidini bir arada bulunduran Lübnan’da göstermektedir. Lübnan, gerek coğrafyası, gerek etnik yapısı ve idare tarzı bakımından Orta Doğu’nun en ilgi çekici ülkelerinden biri olmuştur. Çalışmamızda da Lübnan’da yaşanan toplum baskısını, gelenekselliğin ağır basmasını, savaşın getirdiği çıkmazlıkları ve göç etme zorunluluğunun getirdiği zorlukların kadın üzerindeki etkisini ve bunun onların kalemine yansımasını, Lübnanlı kadın yazarların eserlerinden yola çıkarak incelemeye çalıştık.

Keywords
Savaş, Kadın, Lübnan

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri