• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 64
    Today Total : 1
    Grand Total : 564544

Summary


Mahperi Huand Hatun’un Hristiyan ve Bani Kimliği
Bu çalışmada, 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemi kadın banilerinden Mahperi Huand Hatun ve yaptırmış olduğu eserler, onun Hıristiyan kimliği üzerinden ele alınmıştır. Sultan Alâeddin Keykubad’ın üç eşinden birisi ve sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in annesi olan Mahperi Huand Hatun’un etnik kökeni tartışmalıdır. Araştırmacılardan bazıları Ermeni, bazıları Rum kökenli olduğu görüşündedir. Kendisi ile ilgili bir diğer tartışmalı nokta ise, Müslüman olup olmadığı konusundadır. Bütün bu tartışmaların odağında, Anadolu Selçuklu Sarayında sultan annelerine verilen “Saffetü’d-dünya ve’d-din” unvanını almıştır. Mahperi Huand Hatun; bir külliye, bir zaviye ve birkaç tane de han yaptırmıştır. Yapıların yer seçiminde Kayseri ve çevresinin seçilmiş olması ve Darül Mülk Konya’da tek bir yapı yaptırılmamış olması dikkat çekicidir. Bu bağlamda, Kayseri ve çevresi kendisi için önemli bir bölge olmalıdır. Bu çalışmada, Mahperi Huand Hatun’un yaptırmış olduğu yapılar, onun etnik-din kimliği üzerinden ve dönemin sosyolojik-ekonomik-kültürel ortamı çerçevesinde ele alınmıştır.

Keywords
Mahperi Huand Hatun, Selçuklu, Bani, Hıristiyan, Mimari

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri