• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 258
  Today Total : 1
  Grand Total : 464498

Summary


Kutsal Kitaplardaki Yasak Ağaç Hikâyesinin Görece Yeni Bir Versiyonu Üzerine
Âdem ile Havva’nın cennette tattıkları yasak ağacın hikâyesi Tevrat ve Kur’an’da çeşitli benzerlik ve farklılıklarla kayıtlıdır. Kur’an’a göre, Âdem ve eşinin yeryüzüne indirilmeleri, Allah’ın yasakladığı ancak şeytanın kandırması sonucu tattıkları bir ağaç (meyvesi) nedeniyledir. Tevrat versiyonunda ise yılan, kadını ayartan olarak takdim edilmiştir. Yılanın kandırdığı kadın bu yasak meyveden hem kendi yemiş hem de erkeğe yedirmiştir. Hikâyenin sonunda yılan, kadın ve erkek cezalandırılmıştır. Tevrat ve Kur’an’daki yasak ağaç hikâyesinin görece yeni bir versiyonu Nil nehrinin kaynağını arama yolunda çeşitli maceralara atılan şehzadenin başından geçen bir olayda işlenmiştir. Anlatıda, Kur’an versiyonuna paralellikler bulunmakla birlikte, her iki eski versiyonda (Tevrat ve Kur’an’da) çıkış noktası olan yaratılış motifi burada yerini esrarengiz bir yolculuğa bırakmıştır. Bu yazıda, Kur’an ve Tevrat’ta kayıtlı “yasak ağaç” hikâyesinin görece yeni bir versiyonu tanıtılacak, söz konusu anlatının bu bağlamda kutsal kitaplarla ilişkileri üzerinde durulacaktır. Böylece arkaik anlatıların günümüze uzanan izlekleri ve anlatılardaki motiflerin sürekliliği ile ilgili bir düşünce biçimi oluşturulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Âdem ile Havva, yasak ağaç, Nil nehri, elma, üzüm.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri