• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 191
  Today Total : 1
  Grand Total : 463710

Summary


İlhan Berk’in Poetikası ve “Siz Ne Güzeldiniz Benimle Bilemezsiniz” Üzerine Metin Merkezli Bir Bakış
Türk şiirinde 1950’li yıllarda ortaya çıkan İkinci Yeni şiiri, geleneksel şiire, kalıplaşmış imajlara ve Garipçilerin şiirsellikten uzak şiir diline karşı çıkar. İkinci Yeni şairleri anlamı temel mesele haline getiren, gündelik konuşma dilinin dışında soyut bir şiir dili yaratmayı hedeflemişlerdir. Bu şiir hareketi içerisinde anlamı temel sorunsal olarak gören şairlerin başında İlhan Berk gelir. Eser verdiği dönemde anlamsız şiir yazmakla suçlanan Berk, bu dönemde kaleme aldığı poetik yazılarında şiirde anlam, öyküleme, düzyazılaşma gibi konuları tartışmaya açar ve şiirde öykü anlatımına ve düzyazısılaşmaya karşı çıkar. Ancak şairin bazı şiirlerinde öykü anlatma hedeflenmese de bazı şiirlerin hem biçimsel özellikleri hem de şiir metninin bütününe yayılan kurgu metinde öykü anlatımını mümkün kılmıştır. Bu çalışma İlhan Berk’in şiir poetikası ile örtüşmeyen, içerisinde belirli bir öyküyü barındıran şiirlerinden biri olan “Siz Ne Güzeldiniz Benimle Bilmezsiniz” adlı şiirini metin merkezli bir yöntemle çözümleyemiyi hedeflemektedir. 1960 yılında yayınlanan Çivi Yazısı kitabında yer alan bu şiir sone tarzında yazılmış lirik bir şiirdir. Lirik tarzda yazılmış olmasına rağmen şiirde takip edilebilir bir anlatı ve anlam örüntüsü bulunmaktadır. Bu durum İlhan Berk’in öyküyü şiirden dışlayan, soyut şiir dilini hedefleyen şiir anlayışının dışında şiirler kaleme aldığı fikrini doğurur. İlhan Berk’in “Siz Ne Güzeldiniz Benimle Bilemezsiniz” şiirini anlam ve şiirde öykü anlatımı bağlamında incelemek şairin poetikasında kuramsal olarak sunduklarının pratikteki yansımalarını tartışmaya açmayı mümkün kılacaktır.

Keywords
İlhan Berk, şiirde anlam, öyküleme, şiirsellik

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri