• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 132
  Today Total : 1
  Grand Total : 463715

Summary


Mütercimi Bilinmeyen İki Muhtasar Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-Rivâyât Tercümesi
Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-Rivâyât, Muhammed Avfî tarafından Farsça kaleme alınmış tarihî, dinî, ahlaki, mitolojik ve daha birçok konuda kısa hikâyelerden oluşan bir eserdir. Eserin kaynaklarda belirtildiğine göre İbni Arabşah, şair Necati ve Celal-zade Salih Çelebi tarafından üç ayrı Türkçe tercümesi yapılmıştır. Fakat bu konuda yapılan araştırmalarda İbni Arabşah ve şair Necati’ye ait tercümelerin henüz bulunamadığı belirtilmektedir. Celal-zade’nin tercümesinin ise farklı kütüphanelerde çoğu eksik olmak üzere birçok nüshası bulunmaktadır. Bu çalışmada, mütercim bilgisi bulunmayan iki ayrı Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-Rivâyât tercümesi tanıtılmış ve Celal-zade’nin tercümesiyle karşılaştırılarak farklı tercümeler olduğu gösterilmiştir. Tercümelerden biri (“M” tercümesi) “06 Mil Yz A 4837” arşiv kaydıyla Milli Kütüphanede, diğeri (“H” tercümesi) ise “Hasan Hüsnü nr. 720” arşiv kaydıyla Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesinde (Çorum) bulunmaktadır. Her iki tercüme de eserin muhtasar ve kısmi tercümeleridir. Kaynaklarda yer alan Cevâmi’ü’l-Hikâyât mütercimleriyle ilgili bilgiler, tanıtılan tercümelerde bulunan bilgilerle karşılaştırılarak muhtemel mütercimleri hakkında fikir yürütülmüştür. Buna göre eldeki bilgiler ışığında “M” tercümesinin İbni Arabşah’a, “H” tercümesinin Necati’ye ait olduğu varsayımı yapılmıştır. Bu varsayım doğru olmasa bile, bu tercümelerin varlığı, eserin mütercimi olarak gösterilen İbni Arabşah, Necati ve Celal-zade Salih Çelebi’den başka kişilerce de tercüme edildiğini kesinleştirmektedir.

Keywords
Cevami’ü’l-Hikayat, Türkçe Tercüme, Celal-zade Salih, İbni Arabşah, Necati.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri