• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 134
    Today Total : 1
    Grand Total : 290589

Summary


Mersiye Türünün Mizahî Eleştirisi: Meâlî’nin Mersiye-i Gürbesi
Hayatın evrelerinden biri olan ölüm ve ölenin kaybı karşısında insanoğlunun acısını ifade etme şekilleri çeşitli biçimlerde ortaya konulmuştur. Bu ifade edişin edebî şekillerinden biri de mersiyelerdir. Mersiyeler bir nevi, ölen kişinin ardından yapılan güzellemelerdir. Mersiyelerde, kaybedilen varlığın iyilikleri, meziyetleri, yaşarken sergilediği başarıları ve ayırt edici özellikleri çoğu zaman abartıya kaçacak şekilde sıralanır. Bu şiirler, padişah, şehzade, devlet büyüğü, din adamı, akraba veya arkadaş için yazılabildiği gibi kaybedilen şehirler için de yazılmıştır. İnsan ve mekânlardan başka hayvanlar için yazılmış mersiyeler de vardır. Bunlardan biri de 16. yüzyıl şairlerinden Meâlî tarafından yazılmıştır. Meâlî, kaynaklarda neşeli mizaçlı, hafif meşrep, görenlerin gülmeden duramadığı, köse bir adam olarak tanımlanmıştır. Şiirlerinde, hicve ve mizaha devrin şiir anlayışını zorlayacak ölçüde yer vermiştir. Meâlî, ölümün acı verici bir ifadesi olan mersiye türünü, ince ve zarif zekâsıyla “Mersiye-i Gürbe” adlı 21 bentlik şiirinde hicvetmiştir. O, mersiye geleneğinin abartılı unsurlarını mübağalalı bir şekilde, ölmüş olan kedisi üzerinden mizahî bir üslûpla eleştirir. Çalışmamızın amacı, ilk anda güldüren 21 bentlik “Mersiye-i Gürbe”yi mersiye geleneği içinde ele alarak, onun yapı özelliklerini ve türünün mizâhî bir hicvi olduğunu ortaya koymaktır.

Keywords
Anahtar Kelimeler: mersiye, Meâlî, mizah, hiciv, mersiye-i gürbe

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri