• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 42
  Today Total : 1
  Grand Total : 453551

Summary


Beyitlerde Geçen Bazı Söz Kalıplarına Dair
Klasik Türk şiiri beyitleri başlı başına derin anlamlarla yüklü kültür hazineleridir. Beyitler ilk söylendiğinde zihinde uyanan anlamlarının ötesinde, insanda zevk ve hayranlık uyandıran lafız ve mana katmanlarıyla örülüdür. Taşıdıkları derin anlamları, kültür unsurlarını, dil zenginliklerini yakalayabilmek için beyitler üzerinde kafa yormak gerekir. Klasik Türk şiiri metinleri okunurken kişide merak ve şüphe uyandıran kavram ve ibarelerin metinlerde geçtiği görülür. Kaynaklarda yer almayan veya yeterince açıklanmayan bu kavram ve ibarelerle başka metinlerde de karşılaşılınca zihinde soru işaretleri oluşmaya başlar. Diğer taraftan kavram ve ibarelerin geçtiği metin örnekleri arttıkça kavram ve ibarelere ait ipuçları da çoğalır. Böylece akılda uyanan soru işaretlerini az çok gideren açıklamalar zihinde belirir. Bu çalışmada da beyitlerde karşılaştığımız ancak kaynaklarda yer almayan veya yeterince açıklanmayan on dört söz kalıbı ve bir kavram (begligi olmak, devlet külahı, feleğe vermemek, ferdâya salmak, fülân ibn-i falân, hâtır-ı cem, karşu varmak, kıble hakkı, küp (küp) düşmek, ma’zûl börki, meydana çekmek, mûy-ı siyâh agarmak, pîr olası, sohbet bâkî, yaykara) beyit örneklerinden hareketle izah edilmeye çalışılmıştır. Söz kalıplarının geçtiği örnek beyitlerin dil içi çevirisi yapılarak kullanıldıkları bağlamlar açıklanmış böylece ilgili söz kalıplarının değerlendirilmeye sunulması amaçlanmıştır.

Keywords
Klasik Türk şiiri, söz kalıpları, pir olası, sohbet baki, yaykara

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri