• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 116
    Today Total : 1
    Grand Total : 290589

Summary


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Tek Dilli ve Çok Dilli Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları
Bu çalışmanın amacı, tek dilli ve çok dilli öğrencilerin Türkçe öğrenme stratejilerini incelemektir. Araştırmaya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesinde Türkçe öğrenen B2 ve C1 seviyesinde toplam 107 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, genel tarama metodu kullanılmıştır. Öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumları, kur düzeyleri, kaç dil bildikleri, kaç yıldır Türkiye’de oldukları, Türkçe öğrenme amaçları ile strateji kullanımları arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için betimsel ve çıkarımsal analizler yapılmıştır. Çalışmada, Oxford’un (1990) geliştirdiği Cesur ve Fer (2007) tarafından Türkçeye uyarlanan Dil Öğrenme Strateji Envanteri ve Katılımcı Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırma verilerinden hareketle elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin 3.75 ortalama ile en fazla Üstbilişsel Stratejileri kullandığı, 3.30 ortalama ile ise en az Duyuşsal Stratejileri kullandığı görülmüştür. Demografik özellikleri açısından da tek dilli ve çok dilli öğrencilerin erkek olanlarının kadın öğrencilerden daha fazla strateji kullandığı sonucuna varılmıştır. Araştırma verilerinden hareketle genel bir sonuca ulaşmak gerekirse dil öğrenme stratejilerinin tüm öğrencilerce yüksek düzeyde kullanıldığı söylenebilir.

Keywords
Türkçe, Öğrenme Stratejileri, Dil Öğrenme Stratejileri, Türkçe Öğrenme Stratejileri.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri