• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 148
  Today Total : 1
  Grand Total : 407274

Summary


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenmeye Yönelik Motivasyon: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Bu çalışmanın amacı yabancıların Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ölçmek amacıyla bir ölçek geliştirmektir. Çalışma grubunu Atatürk, Harran ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversitelerinin TÖMER’lerinde öğrenim gören 325 yabancı öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak 75 sorudan oluşan bir madde havuzu hazırlanmıştır. Araştırmacı ve Türkçe eğitimi alanında uzman bir kişi ile yüzey geçerliği yapılmış, tekrar eden, anlaşılması zor olan maddeler elenmiş, dil yanlışı olan maddeler de düzeltilerek kapsam geçerliği yapılmak üzere 35 maddelik bir form hazırlanmıştır. Uzman görüşleri alındıktan sonra 6 maddenin elenmesiyle 29 soruluk taslak ölçek yabancı öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler madde analizi, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda 22 maddeden oluşan Yabancı Dil olarak Türkçe Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği’nin güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğu anlaşılmıştır.

Keywords
Yabancıların Türkçe öğrenme motivasyonları, ölçek geliştirme

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri