• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 49
    Today Total : 5
    Grand Total : 438899

Summary


Güvenlik Algısına Antropolojik Yaklaşım
Var oluşundan bu yana insan için güvenlik en önemli ihtiyaçlardan birisi olmuştur. Günümüzde meydana gelen hızlı gelişmeler neticesinde birey güvenliğinden toplumsal güvenliğe, her alanda klasik güvenlik tanımlarının yetersiz kalarak anlamını kaybettiği görülmektedir. Güvenlik kavramı boyut değiştirmektedir. Bunun sonucunda önceden tahmin edilemeyen güvenlikle ilgili konular bir anda toplumsal şiddete dönüşebilmektedir. Bir insan ve kültür bilimi olan antropoloji biliminin insanın en önemli ihtiyacının altında yatan temel nedenleri incelemesi kadar doğal bir şey olamaz. Kültür bir birikimdir ve güvenlik alanında yaratılan bu bilim giderek gelişmektedir. Diğer yandan sadece alınan önlemlerle güvenliğin sağlanamayacağı da bir gerçektir. Burada önemli bir konu ise güvenliğin sağlanmış olduğu yolundaki yaygın inançtır. Bu inancın oluşturulması çoğu zaman alınan önlemler için yapılan çabalardan çok daha fazlasını gerektirir. Bu noktada algı denilen, bireyin bulunduğu çevrede var olan uyarıları algılayarak bunları sınıflandırması konusu önem kazanır. Algı aynı zamanda duygusal deneyimlerden, tutum, amaç ve toplumsal normlardan etkilenir. Bu çalışmada insanın en temel gereksinimlerinden birisi olan güvenlik konusu, yine bir insan ve kültür bilimi olan antropoloji açısından değerlendirilerek, konuya farklı bir bakış açısı getirilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Güvenlik, Antropoloji, Kültür, İnsan, Algı.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri