• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 87
  Today Total : 1
  Grand Total : 474513

Summary


Antalya Buğdayı İstanbul Fırınlarında: XIX. Yüzyıl Başlarında İstanbul’un Buğday İhtiyacının Karşılanmasında Antalya’nın Önemi
Tarımsal üretimi kısıtlı olan İstanbul için temel gıda maddesi buğdayın sürekli ve düzenli bir şekilde temini meselesi Osmanlı devlet adamlarının üzerinde durdukları konuların başında gelmiştir. XVIII. yüzyılın son çeyreğine kadar İstanbul’un buğday ihtiyacı ağırlıklı olarak İstanbul’a yakın Karadeniz sahillerinden ve Balkanlardan temin edilirken bu tarihten sonra özellikle XIX. yüzyıl başlarında Akdeniz adaları ve sahil bölgelerinden talepler artmıştır. XIX. yüzyıl başlarında Avrupa’da yaşanan Koalisyon Savaşları Osmanlı ülkesinde buğday fiyatları hızlı bir şekilde yükselttiğinden Avrupalı tüccarlar buğday almak üzere Osmanlı limanlarına akın etmişlerdir. Bu ise İstanbul’un iaşesi meselesini daha da derinleştirmiştir. Bolca buğday üretiminin yapılabildiği Antalya (Teke Sancağı) da XIX. yüzyıl başlarında İstanbul şehrinin buğday ihtiyacının düzenli bir şekilde karşılanmasında rol oynamış sancaklardan biridir. Belgeler XIX. yüzyıl başlarında İstanbul ihtiyacı için düzenli olarak 180 ton buğday mubayaa edildiğini göstermektedir. Antalya’da buğdayın mubayaası mubayaacı olarak görevlendirilen kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Buğday mubayaası çoğunlukla miri fiyat üzerinden yapılmıştır. Antalya iskelesi Teke ve Hamit sancaklarının buğdayının İstanbul’a nakliyesinde önemli bir vazife görmüştür. 1825’e kadar Antalya’dan buğday mubayaasının kesintiye uğradığı yıl çok azdır. İncelenen süreçte Tekelioğlu İsyanı döneminde görülen kesinti, sonrasında aralıksız devam etmiştir.

Keywords
Antalya, Teke, İstanbul, Buğday, İaşe

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri