• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 52
  Today Total : 1
  Grand Total : 441229

Summary


Fālnāme Dānyāl ʿAleyhi’s-Selām (Metin-İnceleme-Sözlük)
İnsanoğlu varoluşundan bu yana geleceği bilmek ve yönlendirmek istemiştir. Bu merak ve öngörüde bulunabilme arzusu onu çeşitli arayışlara itmiş; gelecekle ilgili kuşkular, başarılı ve mutlu olma isteği insanların birtakım yöntemler geliştirmesine sebep olmuştur. Tarih boyunca ilkel toplumlardan günümüz modern dünyasına değin gökteki yıldızlardan, taşa, suya, ateşe, aynaya, kahveye kadar çeşitli nesneler iyi ve kötü şekilde yorumlanmış ve bu yorumlar baht, talih, uğur anlamına gelen fal sözcüğü ile karşılanmıştır. Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan ve hayatın hemen her alanına yayılan fal, edebi bir tür olarak da karşımıza çıkmaktadır. Fal ile ilgili olarak hem nazım hem de nesir türünde eserler yazılmış ve bunlara genel olarak falnâme adı verilmiştir. Bu çalışmada İsveç Lund Üniversitesi Kütüphanesi Gunnar Jarring Koleksiyonu’nda “A Composite Volume” adı altında Prov. 64 numarasıyla kayıtlı olan bir mecmuanın ilk yirmi üç varağında yer alan “Falname Danyal ?Aleyhi’s-selam” adlı yazma eser ele alınmıştır. Arap harfleri ile yazılan ve remil falını konu edinen bu eserin transkripsiyonlu metni hazırlanarak üzerinde işlevsel bir dil incelemesi yapılmış ve metinde geçen sözcükleri içeren bir sözlük hazırlanmıştır.

Keywords
Falnâme, ses bilgisi, şekil bilgisi, sözlük.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri