• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 194
    Today Total : 1
    Grand Total : 290589

Summary


1923-1950 Yılları Arasında Rize’de Nüfus Yapısı
1923-1950 yılları arası Türkiye Cumhuriyeti için çok hassas bir dönemdir. Bu yıllar arasında yapılan bütün çalışmalar genelde; iç ve dış barışa katkı sağlamanın yanında toplumsal dönüşümün ve ekonomik kalkınma planlarının ana merkeze oturtulduğu “Yeniden Yapılanma” dönemi olarak ifade edilebilir. Savaş ertesi, yeni bir devletin kurulması dönemlerinin ardılı olan bu tarihler çok dikkatli bir şekilde irdelenmeli ve değerlendirilmelidir. Zira Türkiye Cumhuriyeti’nin asıl hikayesi bu tarihler içerisinde gizlidir. Genç Cumhuriyet, kısıtlı ama bütün gücüyle kendini ülke dinamizmini canlandırmaya adarken çok ciddi bir efor sarf etmiştir. Bir yandan sosyal ve ekonomik gerçekliklerin tespiti yapılırken bir yandan da Anadolu’nun en ücra köşelerine varıncaya kadar bir toplumsal dönüşüm hedeflenmiştir. Bu çalışmaların yapılabilmesi için en önemli olan unsur ise şüphesiz nüfus olmuş, Türkiye Cumhuriyeti de bu çalışma prensiplerini ortaya koyarken ilk iş olarak mevcut gücün tespitini yapmıştır. 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımı ve periyodik olarak genelde 5 yılda bir ele alınan nüfus sayımları ardından, yapılan çalışmaların katkıları-etkileri ve sonuçları daha iyi bir değerlendirme verisi olarak elde edilmiştir. Anadolu’nun, Doğu Karadeniz’in gelişmeye müsait bir merkezi olan Rize de bu çalışmalardan payına düşeni kademeli olarak alan yerlerden bir tanesidir. Rize, tarihi itibarı ile Trabzon’un bir parçası özelliği arz etmesinin ardından, Çoruh Vilayet kararı sonrasında Artvin ile de sınır birlikteliği uygun görülmüş daha sonra bu birlikteliğe de son verilmesinin ardından, sınırları belli özel bir il olmuştur. Makalede, 1923-1950 yılları aralığında Rize, bu değişkenler ışığında, nüfus dengelerinde nereden nereye yol almış, hangi çalışmaları kendi lehine kullanmış ve bu adımlar Rize yapısını nasıl etkilemiştir sorularının cevabı vardır. Zira nüfus bütün toplumsal gerçekliklerin yansıdığı ve karşılık bulduğu bir alandır. Dolayısı ile Nüfus; Rize tarihini, mülki çalışmaları, göçler ve ekonomik durumu gözler önüne serebilecek bir tablo ortaya koyması hasebi ile ele alınarak değerlendirilmiştir.

Keywords
Doğu Karadeniz, Rize, Nüfus, 1923-1950

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri