• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 324
    Today Total : 1
    Grand Total : 281789

Summary


Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet Türkiye’sine Otel, Han ve Pansiyonlar İçin Alınan İnzibatî Tedbirler
İnsanlar hemen her zaman kendi yaşadığı bölgeden daha farklı yerleri gezip, daha güzel yerler görme merak ve hevesini taşımaktadır. Özellikle Batı dünyasının Doğu’nun gizemine duyduğu merak çoğu zaman düzenlenen sefer veya seyahatlerin temelini oluşturmaktadır. Tarih boyunca pek çok seyyah ve maceracı eline geçen çeşitli fırsatlarla bu bölgeye gelmiş ve merakını tatmin etmeye çalışmıştır. İnsanlar maddi olarak refaha erdikten sonra teknik gelişmelerin de etkisiyle artık daha rahat seyahat etme fırsatlarını yakalamışlardır. Her zaman merak duyulan Doğu, artık eskisinden daha yakındır Batı dünyasına. Elbette Osmanlı toprakları da bu meraktan nasibini almıştır. Gerek ülke dâhilindeki kutsal mekânlar, gerekse masallara konu olan İstanbul pek çok seyyahın akın akın Osmanlı Ülkesine gelmesine sebep olmuştur. Bu seyyahların pek çoğu meraklarını tatmin amacı taşısa da, aralarında elbette bu güzel toprakları ifsat etme ve ele geçirme planları yapanlar da vardı. Bu kötü niyetli insanlar için de seyyahlık, asıl kimlik ve niyetlerini gizleyebilecekleri güzel bir kılıftı. Osmanlı Devleti de bu sahte seyyahların farkına varmış ve özellikle, bu kimselerin barınacakları yerler olan otel, han ve pansiyon gibi mekânlar için çeşitli inzibati tedbirler almaktan geri kalmamıştır.

Keywords
Otel, Pansiyon, Zabtiye, Nizamname

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri