• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 317
  Today Total : 1
  Grand Total : 441519

Summary


Abaka Han Dönemi (1265-1282) İlhanlılar’da Dış Siyaset (Altın Orda, Çağatay ve Memlûk Örneği)
İlhanlılar, Cengiz Han’ın torunu Hülâgu Han tarafından İran merkezli kurulan şube bir Moğol devletidir. Adını Hülâgu’nun kullandığı unvandan alan devlet, XIII. Yüzyılda özellikle Ön Asya’da önemli bir rol üstlenmiştir. İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu’da hüküm sürmüş ve bölgede devrinin en kudretli devletlerinden biri olarak kabul edilmiştir. İlhanlılar hâkim olduğu bu coğrafyada önemli siyasî, askerî ve kültürel izler bırakmışlardır. Kurulduğu coğrafya onları sürekli Altın Orda, Çağatay ve Memlûkler gibi devletlerle hâkimiyet mücadelesine sürüklemiştir. Bu çalışmamızda Abaka Han dönemi İlhanlılar’ın dış münasebetleri ele alınmıştır. Çalışmamızda öncelikle Abaka Han’ın tahta çıkış sürecini ele aldıktan sonra, yukarıda adı geçen devletlerle olan dış münasebetlerini dönemin ana kaynakları çerçevesinde değerlendireceğiz.

Keywords
İlhanlılar, Abaka Han, Altın Orda, Çağatay, Memlûkler, Anadolu Selçuklu.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri