• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 151
    Today Total : 1
    Grand Total : 281883

Summary


Çağdaş Kıpçak Türkçesinin Söz Varlığına Karay Türkçesinden Katkılar
Kıpçak Türkçesi, tarihî ve çağdaş dönemleri ve lehçeleriyle Türk dili içerisinde önemli bir yere sahiptir. 14. yüzyıldan günümüze dek verdiği eserlerle Türk dili, tarihi ve kültürü başta olmak üzere pek çok alanda Türkoloji çalışmalarına da ışık tutmaktadır. Kıpçak Türkçesinin tarihî dönemlerine kadar uzanan ve aynı zamanda çağdaş temsilcisi olan Karay Türkçesi, 16.-20. yüzyıllar arasında meydana getirdiği yazılı metinler ile varlığını sürdürmüştür. 21. yüzyıl itibariyle yayın faaliyetleri duraklama sürecine geçen Karayca, günümüzde yok olma tehlikesi altında bulunan bir Kıpçak lehçesidir. Eski Türkçenin izlerini barındıran, Oğuzcanın kimi etkilerini taşıyan ve aynı zamanda kendine özgü yapısıyla dikkat çeken Karayca, zengin söz varlığı ile Türk diline katkı sunmaktadır. Karayca söz varlığı içerisinde fiiller, bu çalışmaya kaynaklık etmektedir. Karayca, kendine özgü fiillerin yanı sıra tarihî dönemlerde kullanılan bazı fiilleri, Oğuz lehçelerinden geçen kimi fiilleri, yabancı dillerden alıntılayıp türettikleri fiilleri ve diğer Kıpçak lehçeleriyle hem ortaklık hem de farklılık gösteren fiilleri bünyesinde muhafaza etmiştir. Bu çalışmada, Karaycaya özgü fiiller ile tarihî ve çağdaş Kıpçak lehçelerinde farklı türevlerde bulunan Karayca bazı fiiller tasnif edilerek çağdaş Kıpçak Türkçesinin söz varlığına Karay Türkçesinden katkılar sunulacaktır.

Keywords
Çağdaş Kıpçak Türkçesi, Karayca, Söz Varlığı, Fiil.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri