• Quick Access
  • Announcements

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 136
    Today Total : 126
    Grand Total : 231421

Summary


Türkçe Üçüncü Tekil Şahıs İyelik Ekinin ve Pronominal /N/ Sesinin Kökeni Üzerine
Türkçenin en eski yazılı tanıklarından beri, üçüncü tekil şahıs iyelik ekinin üzerine bir çekim veya türetme eki getirildiğinde bu iki ek arasında “pronominal n” veya “zamir n’si” adı verilen bir /n/ sesi ortaya çıkmaktadır. Yakın zamandaki araştırmalar, /n/ sesinin bazı örneklerde yalın hâlde de görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu bulgulara dayanarak üçüncü tekil şahıs iyelik ekinin ve pronominal /n/ sesinin kökü araştırılmıştır. Sonuç olarak, bu sesin zamir kökenli olan üçüncü tekil şahıs iyelik ekine eklenmiş arkaik bir ilgi eki olduğu ortaya konulmuştur.

Keywords
Eski Türkçe, Proto-Türkçe, Proto-Yeniseyce, iyelik eki, pronominal /n/, ilgi durumu

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri