• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 35
  Today Total : 1
  Grand Total : 442467

Summary


Türkçe Üçüncü Tekil Şahıs İyelik Ekinin ve Pronominal /N/ Sesinin Kökeni Üzerine
Türkçenin en eski yazılı tanıklarından beri, üçüncü tekil şahıs iyelik ekinin üzerine bir çekim veya türetme eki getirildiğinde bu iki ek arasında “pronominal n” veya “zamir n’si” adı verilen bir /n/ sesi ortaya çıkmaktadır. Yakın zamandaki araştırmalar, /n/ sesinin bazı örneklerde yalın hâlde de görüldüğünü ortaya koymuştur. Bu bulgulara dayanarak üçüncü tekil şahıs iyelik ekinin ve pronominal /n/ sesinin kökü araştırılmıştır. Sonuç olarak, bu sesin zamir kökenli olan üçüncü tekil şahıs iyelik ekine eklenmiş arkaik bir ilgi eki olduğu ortaya konulmuştur.

Keywords
Eski Türkçe, Proto-Türkçe, Proto-Yeniseyce, iyelik eki, pronominal /n/, ilgi durumu

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri