• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 50
  Today Total : 1
  Grand Total : 441493

Summary


Müstear İsmin Ardındaki Giz: Türk Edebiyatında Râbia Hâtun Olayı
Müstear isim, çağdaş Türk edebiyatında eski edebiyatta kullanılan kişinin kendi ismi yerine geçen mahlastan farklı olarak yazar ve şairlerin gerçek kimliklerini muhtelif sebepler sunarak gizleme isteklerinden ortaya çıkmış bir kavramdır. Müstear isimler bir belirsizlik taşımalarından dolayı batılılaşma devri Türk edebiyatında yoğunluk kazanan edebî münakaşalara sebep olmuştur. Evveli 1930'lu yıllara dayanan fakat ilk olarak 1948 yılında Aile dergisinde yayımlanan Râbia Hâtun imzalı şiirler de bu tarzda bir edebî münakaşayı doğurmuştur. Râbia Hâtun'un kimliği ve şiirlerin eskiliği üzerine öne sürülen iddialara aynı devirde bir Türk edebiyatı tarihi yazan Nihad Sami Banarlı itiraz etmiştir. Nihad Sami Banarlı gazete ve dergi yazılarında şiirlerin eski olmadığını edebiyat bilgisini kullanarak ortaya koymaya çalışmıştır. Nihad Sami Banarlı'nın bu uğraşına karşı başta İsmail Hami Danişmend olmak üzere Aile dergisi efradı cevap niteliği taşıyan yazılar kaleme almıştır. Bu yazıda Râbia Hâtun müstear ismiyle yayımlanan şiirler üzerine İsmail Hami Danişmend ve Nihad Sami Banarlı arasında çıkan edebî münakaşa anlatılmaya ve bu münakaşa sonucunda ortaya çıkan Râbia Hâtun'un gerçek kimliği delillendirilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Müstear isim, Edebî münakaşa, Râbia Hâtun, Şiir, Nihad Sami Banarlı

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri