• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 56
  Today Total : 1
  Grand Total : 441230

Summary


I. Dünya Savaşı Sırasında Sırbistan ile Osmanlı Devleti Arasında Yaşanan Tabiiyet Sorunlarına Dair Bazı Tespitler
Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, Balkan topraklarının büyük bir bölümünü Balkan Savaşlarının ardından kaybetmiştir. Bunun sonucunda kaybedilen topraklardaki Müslüman ahalinin bir kısmı Osmanlı topraklarına göç ederken, diğer bir kısmı ise mevcut topraklarda yaşamaya devam etmiştir. Bu durum doğal olarak tabiiyet sorununu ortaya çıkarmıştır. Mesele uluslararası anlaşmalarla çözüme ulaştırılmaya çalışılmış, ancak I. Dünya Savaşı sırasında da göç, karşılıklı olarak devam ettiği için uyrukluk meselesinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaya devam etmiştir. Netice olarak Osmanlı Devleti’nin terk ettiği topraklarda kalan ahali ile Osmanlı topraklarında yaşayan ve Balkan devletleri tebaasından olan halkın tabiiyet sorunları Birinci Dünya savaşı yıllarında da önemli meselelerden birisi olmuştur. Osmanlı Devleti yukarıda ifade edilen sorunları Sırbistan ile de yaşamıştır. Esasen 14 Mart 1914’te Sırbistan ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan İstanbul Anlaşması sonucunda iki devlet arasında yaşanan tabiiyet sorunlarının çözümüne yönelik önemli bir adım atılmıştır. Bu meyanda Osmanlı Devleti’nin Sırbistan’a terk ettiği topraklarda bulunan Müslüman nüfusun bir kısmı Sırp tabiiyetini tercih etmişlerdir. Bu değişim birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Osmanlı Devleti terk ettiği topraklarda kalan Müslümanların tabiiyet, mülkiyet, askerlik ve din ve ibadet özgürlüklerinin uluslar arası alanda garanti edilmesi için çaba harcamıştır. Ancak anlaşmalarda verilen haklarla gerçek hayattaki uygulamalar arasında ciddi farklar ortaya çıkmıştır. Özellikle I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesi üzerine uyrukluk meseleleri daha karmaşık hale gelmiştir. Uyrukluk meselesine anlaşmalarla açıklık getirilmeye çalışılmış ise de bazı hususlarda belirsizlik ortadan kaldırılamamıştır. I. Dünya savaşı sırasında Osmanlı Devleti ile Sırbistan’ın rakip taraflarda yer almaları tabiiyet sorunlarının çözümünü daha da zorlaştırmıştır. Makalede, I. Dünya Savaşı sırasında Sırbistan ile Osmanlı Devleti arasında yaşanan vatandaşlıkla ilgili sorunlar irdelenmeye çalışılacaktır. Bu meyanda Osmanlı Devleti tarafından kaybedilen topraklarda kalan Müslümanların hukukunu korumaya yönelik esaslardan olan tabiiyet hakları ve bunun uygulanışı üzerinde durulacaktır.

Keywords
Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Sırbistan, Osmanlı Devleti, tabiiyet

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri