• Quick Access
  • Announcements

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 120
    Today Total : 349
    Grand Total : 201394

Summary


Trabzon’da Modernleşmenin Simgesi Olarak Meydan-ı Şarkî
Bu makale bir bakıma, 19. yüzyıldan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Trabzon’un modernleşme tarihinin, Meydan-ı Şarkî üzerinden yapılan kısa bir özetidir. Hakikaten belirtilen süreçte Trabzon’da modernleşme adına ne varsa, bu Meydan’da karşımıza çıkmaktadır. Meydan’ın bu süreçte yeni bir kimlikle ortaya çıkışı ve yeniden isimlendirilmesi, çevresindeki binaların geçirdiği değişim, içerisindeki bahçenin bu süreçte “park” haline getirilmesi ve bu parka gelen yerli ve yabancıların “yaşam tarzı” başlı başına modernleşmeyi anlatmaktadır. Diğer taraftan bu modernleşmenin “geleneksel yaşam” ile karşılaşması ve çatışması da yine bu Meydan’da gerçekleşmiştir. Bu anlamda makalede ele aldığımız konulardan biri, Meydan’da içki satışının sebep olduğu tartışmalardır. Meseleye yapısal olarak bakıldığında ise Meydan’da bulunan İskenderpaşa Camii, Medresesi ve Mezarlığı bu süreçte bir “gösterge” olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine geleneksel yaşam tarzını temsil eden kervanların, İran’dan getirdikleri yükleri 20. yüzyılın başlarına kadar Meydan’daki hanlara indirmeleri, Meydan’ın modernleşmesiyle tezat bir manzara olarak karşımızda durmaktadır.

Keywords
Trabzon, Meydan, modernleşme, gelenek, ticaret

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :+90 442 231 58 87
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri