• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 98
    Today Total : 1
    Grand Total : 283182

Summary


Bayburtlu Halk Şairi İmdat Sancar’dan Derlenen Hikâyeli Türküler
Halk bilimi, bir toplumun maddi ve manevi kültürüne ait birikimini bilimsel yöntemlerle derleyen, tasnif eden ve inceleyen bilim dalıdır. Halk müziği de halk biliminin incelediği kültürel ürünlerden biridir. Halk müziği incelemeleri, müzik aletleri, müzik terimleri, müzik türleri, türküler gibi pek çok konuyu ele alır. Türküler, ait olduğu toplumun acı, keder, neşe, hasret gibi tüm duygularının sözlü ve ezgili ifadesidir. Türkiye’de resmi olarak ilk türkü derleme faaliyetleri 20. yüzyılın başlarında yapılmaya başlamıştır. Bu çalışma, Bayburt’un Aydıntepe İlçesi Çayırköprü köyünde ikamet eden ve belleğinde çok sayıda masal, halk hikâyesi ve şiir bulunan İmdat Sancar’dan derlenen mahalli türküleri ele alacaktır. Bu türkülerin bir özelliği de hikâyeli türküler olmasıdır. Çalışmada türkülerin ve hikâyelerinin metinleri verilmiş, bu türkülerin şekil özellikleri incelenmiş, varyantı olan türküler tespit edilmiş ve türküler notaya aktarılmıştır. Sonuç olarak tespit edilen türkülerin, tespit edildikleri bölgenin sözlü tarihini taşıma işlevi bulunduğu, türkülerin tür anlamında ağırlıklı olarak ağıt muhtevalı olduğu, şekil anlamında türkülerin çeşitlilik arz ettiği, vezin olarak çoğunlukla 6+5=11’li hece kalıbının kullanıldığı, İmdat Sancar’ın bölgesel kültürün aktarılmasında önemli bir yerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Keywords
halk şairi, hikâyeli türkü, Bayburt, İmdat Sancar

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri