• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 38
  Today Total : 1
  Grand Total : 442461

Summary


Kelür- / Keltür- / Ketür- / Getür- / Getir- ve Olur- / Oltur- / Otur- Fiilleri Üzerine
Türk dilinin ilk yazılı metinlerinden günümüze kadar çeşitli yazı dilleri olmuştur. Bu yazı dillerinin hepsi de bir veya birkaç ağzın / lehçenin özellikleri üzerine kurulmuş ve bu ağzın / lehçenin özelliklerini yansıtmıştır. Türkler, farklı boylar hâlinde olduğu için bu yazı dilleri de o farklı boyların çeşitli özellikleri dolayısıyla birbirinden bazı temel farklılıklar içermiştir. Hatta bu farklılıklar, yazı dilini oluşturan boyun geçmişten getirdiği özellikler olarak hâlâ devam etmektedir. Dolayısıyla, dil alanında izlerin kolay silinmediği görülmektedir. Çalışma, bu esaslar üzerine kurulup kelür- / keltür / ketür- / getür- / getir- ve olur- / oltur- / otur- fiilleri Türk dilinin tarihî ve çağdaş yazı dilleri göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Bu fiillerin hangi Türk yazı dillerinde hangi morfo-fonolojik biçimiyle kullanılmış olduğuna bakıldı. Çalışma, Türk dilinin hem ses bilgisi hem de şekil bilgisi alanlarını içerdiği için her iki alanın da bilgileri çerçevesinde konuyu aydınlatılmaya çalışıldı. İnceleme boyunca Türk dilinin gerek tarihî gerekse de çağdaş metinlerinden yüzyıllara göre örnekler verildi ve farklı Türk boylarındaki bu farklı kullanımlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakıldı.

Keywords
Türk lehçeleri, kelür-, keltür-, ketür-, getür-, getir-; olur-, oltur-, otur-.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri