• Quick Access
  • Announcements

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 67
    Today Total : 125
    Grand Total : 231420

Summary


Kelür- / Keltür- / Ketür- / Getür- / Getir- ve Olur- / Oltur- / Otur- Fiilleri Üzerine
Türk dilinin ilk yazılı metinlerinden günümüze kadar çeşitli yazı dilleri olmuştur. Bu yazı dillerinin hepsi de bir veya birkaç ağzın / lehçenin özellikleri üzerine kurulmuş ve bu ağzın / lehçenin özelliklerini yansıtmıştır. Türkler, farklı boylar hâlinde olduğu için bu yazı dilleri de o farklı boyların çeşitli özellikleri dolayısıyla birbirinden bazı temel farklılıklar içermiştir. Hatta bu farklılıklar, yazı dilini oluşturan boyun geçmişten getirdiği özellikler olarak hâlâ devam etmektedir. Dolayısıyla, dil alanında izlerin kolay silinmediği görülmektedir. Çalışma, bu esaslar üzerine kurulup kelür- / keltür / ketür- / getür- / getir- ve olur- / oltur- / otur- fiilleri Türk dilinin tarihî ve çağdaş yazı dilleri göz önünde bulundurularak değerlendirildi. Bu fiillerin hangi Türk yazı dillerinde hangi morfo-fonolojik biçimiyle kullanılmış olduğuna bakıldı. Çalışma, Türk dilinin hem ses bilgisi hem de şekil bilgisi alanlarını içerdiği için her iki alanın da bilgileri çerçevesinde konuyu aydınlatılmaya çalışıldı. İnceleme boyunca Türk dilinin gerek tarihî gerekse de çağdaş metinlerinden yüzyıllara göre örnekler verildi ve farklı Türk boylarındaki bu farklı kullanımlar arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakıldı.

Keywords
Türk lehçeleri, kelür-, keltür-, ketür-, getür-, getir-; olur-, oltur-, otur-.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri