• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 161
    Today Total : 1
    Grand Total : 531424

Summary


Muhammed Sıddîk Efendi’nin Esfâr-ı Erba’a Hakkında Yazdıkları Risâle
Bu çalışmanın konusu, Muhammed Sıddîk Efendinin Esfâr-ı Erba’a hakkında yazdıkları risaledir. Esfâr-ı erba’a tasavvufta dört yol demektir. İlk yol seyri illallah derecesidir. Eserde diğer üç yol hakkında da bilgi verildikten sonra, Allah’a ulaşmanın keyfiyeti üzerinde durulur. Allah’a yönelmenin üç yolundan söz edilir. Yollardan ilki: “lâ ilahe illallah”ı tekrar etmektir. İkinci yol murakabedir. Üçüncü yol mürşid-i kâmile uyma ve bağlanmadır. Eser, taşbaskı matbu, nesih yazı ile yazılmış olup metinde birçok yerde hareke kullanılmıştır. Metin, dil yönünden Arapça, Farsça ve Türkçe dil kuralları bakımından oldukça sağlam bir anlatıma sahiptir. Ancak çok az da olsa, farklı kullanımlara sahip kelime ve terimler bulunmaktadır. Eserde yer yer secili anlatımlara da rastlanmaktadır. Bu çalışmada, aslı Osmanlı Türkçesi ve Arapça karışımı olan metin, Latin harflerine çevrildi. Metne hâkim olan tasavvuf anlayışı ile terimlerin açıklanması üzerine duruldu. Bunlar, dipnotlar şeklinde açıklandı. Metinin dil ve anlatım bakımından özgün yönlerine dikkat çekildi ve örnekler verildi. Giriş bölümünde Metnin Yapısı, Metnin Ana Düşüncesi, Eserin Önemi, Eserin Dili İçerik ve Eserin Yazarı hakkında bilgi verildi.

Keywords
Esfâr-ı erba’a, vahdet, kalp, fena, fark, cem’

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri