• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 66
  Today Total : 2
  Grand Total : 410222

Summary


Derlenmiş Türk Halk Masallarının Çocuk Edebiyatı İçin Yeniden Yazılması
İnsanlığın zaman olarak ölçülemeyen geçmişinden süzülerek gelen edebî türlerden birisi masallardır. Çocuk edebiyatı açısından vazgeçilmez olan bu türün edebiyat ve görsel dünyadaki varlığının hâlâ devam ediyor olmasında anlaşılması gerekli bir ihtiyaç bulunmaktadır. Yazarlık uğraşısını şekillendiren en önemli kaynaklardan birisi kendisinden önce oluşturulmuş yazmaya dair tecrübe alanıdır. Bir yazarı farklı ve kalıcı kılan şey kültürünü oluşturan dinamiklerden haberdar olması ve eserinde bunu kendi öznesinin penceresinden aktarabilmesidir. Yaratıcı yazarlık başlığıyla yazarın dünyası, yazının teknik hususları, edebî modalar gibi birçok husus öğretilebilir bir ortama taşınmıştır. Dünyada bu alana dair yapılan çalışmalara 'Masalları Yeniden Yazmak' (rewriting fairy tale) programı özellikle çocuk edebiyatı için işlek bir hâle getirilmeye çalışılmaktadır. Masalların edebî eserlere ilham unsuru olarak taşınması eserin yazıldığı dönemdeki edebî akımlar ve okurun yaşına bağlı olarak değişiklik arz eder. Yetişkinlere yönelik kitaplarda özellikle postmodernizmin tesiriyle masal, ironiyi oluşturan bir malzemeye dönüşür. Çocuk edebiyatı noktasından masalların yerli bir unsur olarak yazılan eserlere taşınması veya dönüştürülmesi hususu sınırlı sayıdaki yazar tarafından denenmektedir. Somut olmayan mirası aktarabilecek en önemli kaynaklardan birisi olan bu edebî türün, Keloğlan dışında, ortak hafızadaki yeri yabancı masallara terk edilmiş durumdadır. Halk Edebiyatı alanında yapılan masal derlemeleri çalışmaları ve yazarın metin olarak bu alanla irtibat kurması henüz yeterince işlek değildir. Bu araştırmada masalların Türk edebiyatında kullanılışına genel bir çerçeve içerisinde bakılmaya çalışıldı. Çocuk edebiyatının önemli kıstaslarından çocuğa görelik ilkesiyle Halk Edebiyatı sahasında derlenmiş bazı masalların kurgu ve diline dair tekliflerle yazı dilinin sözlü kültürden ayrılan özellikleri üzerinde duruldu. Yücel Feyzioğlu'nun Tatar Türklerinden derlenmiş Saran ile Yumart adlı masala uyguladığı yeniden yazma tekniği örneklendirilerek çocuklara yönelik yazarlık faaliyetleri için akademik birikimden faydalanmaya dikkat çekildi.

Keywords
yaratıcı yazarlık, masalı yeniden yazma, çocuk edebiyatı, Yücel Feyzioğlu.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri