• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 111
  Today Total : 2
  Grand Total : 410218

Summary


6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Estetik Unsurlar Açısından İncelenmesi
Genel anlamıyla “güzellik bilimi” olarak da tanımlanan estetik, hem sanatı hem de doğadaki güzelliği, güzelin içsel yaşanışını ve bu içsel durumla sanat eserinin yapılışını inceleyen bir kavram olarak tanımlanabilir. Bu tanımda ön plana çıkan sanat-estetik ilişkisi, aynı zamanda sanat eserinin değerlendirilmesinde başvurulacak temel ölçütlerin başında gelen “estetik”i daha dikkat çekici bir noktaya taşımaktadır. Estetik ile ayrı düşünülmesi neredeyse imkânsız olan sanat kelimesi Fransız felsefeci Lalande, Felsefe Sözlüğü adlı çalışmasında “bilinçli bir varlık tarafından meydana getirilen her türlü güzel üretim” biçiminde tanımlanmıştır. Tanımda öne çıkan “her türlü güzel üretim” ifadesi bizleri “estetik/güzellik bilimi”ne götürür. Sanat, kendi içinde birçok biçimde tasnife tabi tutulmuştur. Söz konusu tasnifler içinde en yaygın olanı edebiyat (şiir, öykü, roman vb.), görsel sanatlar (resim, heykel, mimari vb.) sahne sanatları (tiyatro, dans vb.) ve müzik şeklindedir Edebiyatın heyecana bağlı bir türü olan şiir çok değişik incelemelere konu olabilmektedir. Estetik inceleme, şiir incelemelerinden biri olup şiirin hem biçim hem de muhteva açısından “nazım birimi, nazım biçimi, vezin, kafiye, redif, tekrarlar, paralel söyleyişler, cümle yapısı, imge, alışılmamış bağdaştırmalar, edebî sanatlar” gibi birtakım sorularına cevap aramayı içerir. Bu çalışmada 6. Sınıf Türkçe ders kitabında yer alan şiirlerin estetik unsurlar bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel desende gerçekleştirilecek olan çalışmada, doküman incelemesi tekniği kullanılacaktır. Şiirler nazım birimi, nazım biçimi, ölçü, kafiye, redif, imge ve edebî sanatlar gibi unsurlar açısından incelenecek, elde edilen sonuçlar tablolaştırılacaktır. Ayrıca şiirlerin 2006 Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan “Metinler, öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunacak ve onlara estetik bir duyarlılık kazandıracak nitelikte olmalıdır” biçimindeki ifadede yer alan estetik duyarlılığa ne ölçüde uygun olduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Keywords
Türkçe Ders Kitabı, şiir, estetik, inceleme.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri