• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 412
  Today Total : 1
  Grand Total : 441822

Summary


Düzenli Ordu’ya Geçiş Döneminde Zabitan Mektebinde Verilen Askerî Konferanslar (1921)
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan yenik devlet olarak 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesi ile çekilmiştir. Bundan hemen sonra Osmanlı Devleti’nin toprakları savaşın galipleri olan İtilaf Devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan) tarafından işgal edilmeye başlanmıştır. Mütareke gereğince orduları dağıtılan Osmanlı Devleti, bu işgallere karşı koyamadığı için yerli halk tarafından milis birlikler oluşturulmuştur. Kuva-yı Milliye adı verilen bu birlikler, işgallere karşı önemli başarılar elde etmesine rağmen 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışından sonra Anadolu’daki Yunan işgaline son vermek ve bir kurtuluşu kati bir şekilde gerçekleştirmek için düzenli bir orduya ihtiyaç duyulmuştur. Bu vesileyle başlatılan düzenli orduya geçiş sürecinde orduya alınacak fertler için birçok askeri kurumda eğitimler verilmiştir. Bu kurumlardan birisi de İstanbul’un işgalinden sonra Ankara’da faaliyet göstermiş olan Zabitan Mektebidir. Bu çalışmada düzenliye orduya geçiş sürecinde Zabitan Mektebi’nde 1921 yılında subaylar için verilen eğitim konferansları değerlendirilmiştir. Günümüzde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Deniz Tarihi Arşivi (DTA)’nden elde edilen ve I. Dünya Savaşı döneminde İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerden örneklerle bilgiler aktaran bu konferansların adı geçen arşive de atıfta bulunarak düzenli orduya geçiş sürecini kapsayan Türk Askeri Tarihi’ndeki önemleri belirtilmeye çalışılmıştır.

Keywords
Ordu, asker, teşkilat, piyade, süvari, konferans.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri