• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 85
    Today Total : 1
    Grand Total : 281774

Summary


Ahmet Hamdi Akseki’nin Din Karşıtı Akımlar İle Mücadelesi
Batı düşüncesinin de etkisiyle Osmanlı’nın son dönemi büyük fikri mücadelelere sahne olmuştur. Özellikle II. Meşrutiyet’in ilanından sonra hızla yayılan materyalist düşünceye karşı önemli bir mücadele başlamıştır. Bu düşüncenin tam karşısında konumlanan spiritüalizm de yayılmaya ve birçok âlim ve düşünür tarafından savunulmaya başlanmıştır. Böyle bir fikri ortamda yetişen Ahmet Hamdi Akseki de, materyalizmin Osmanlı düşünce dünyasını etkileyip belirleyici hale gelmesi, İslâmî değerlerin ters yüz edilmesi karşısında sessiz kalmamış, yazdığı eserlerde Batı kaynaklı yıkıcı düşünce akımlarını eleştirmiş ve iddialarının tutarsızlığını ortaya koymaya çalışmıştır. O, bir yandan İslâm’ı anlamaya ve anlatmaya, diğer yandan İslâm inançlarına karşı yürütülen olumsuz görüş ve düşünceleri bilimsel delillerle bertaraf etmeye çalışmıştır. Bu makalede amacımız, Ahmet Hamdi Akseki’nin dönemindeki din karşıtı yıkıcı düşünce akımları ile nasıl mücadele ettiğini ve dinin önemini vurgulamaya çalıştığını ortaya koymaktır.

Keywords
Din, Dinsizlik, Materyalizm, Tabii Din, Natürizm

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri