• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 501
    Today Total : 1
    Grand Total : 531442

Summary


199 Numaralı (H. 1322-1324 / M.1904-1907) Mahmûd Paşa Mahkemesi Şer´Îyye Siciline Göre Alacak Verecek Meselesi’nin Değerlendirilmesi
İstanbul şehri tarih boyunca çok sayıda imparatorluk ve kültüre başkentlik yapmıştır. Bu vasıflarından ötürü hem konumuyla hem de sahip olduğu tarihi zenginlikleriyle araştırılmaya değer özelliğini daima korumuştur. Bu doğrultuda Osmanlı tarihiyle ilgili doğru bilgilere ulaşılmasını sağlayan birinci elden kaynak olan şeriyye sicilleri hiç şüphesiz bu amaç uğrunda en kayda değer kayıtlardır. 199 Numaralı Mahmûd Paşa Mahkemesi Şer´îyye Sicili’nin transkripsiyon ve değerlendirilmesi sonucunda çok sayıdaki davanın alacak verecek ile alakalı olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi ise 17. yüzyıllarda bir ikamet alanı olan Mahmud Paşa Semti’nin 20. yüzyılda artık tamamen bir ticaret semti olmasıdır. Bu çalışmamız, H.1322-1324/M.1904-1907 yılları arasını kapsayan 199 Numaralı Mahmud Paşa Mahkemesi Şer´iyye Sicili’nin transkripsiyonu ve değerlendirmesini içermekle birlikte ulaştığımız bilgiler ışığında Müslüman ve gayrimüslim unsurlar arasında ve diğer azınlıklar veya sadece Osmanlı vatandaşlarının arasındaki alacak veya benzer davaların hukukî boyutu üzerinde durulmuştur.

Keywords
İstanbul, 199 Numaralı Mahmûd Paşa Şeriyye Sicili, alacak-verecek davası

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri