• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 589
    Today Total : 1
    Grand Total : 531442

Summary


Cengiz Aytmatov’un Romanlarında Sağlıklı Olmaya Önem Verme Değeri ve Sağlık Eğitimine Dair Pratik Bilgiler
Mutlu bireyler oluşturmanın ve dolayısıyla da mutlu bireylerden oluşan mutlu bir toplum oluşturmanın yolu sağlığın değerinin kişilerce bilinmesinden geçmektedir. Bu da sağlıklı olmaya önem verme değerinin bireylere kazandırılmasının, mutlu bir bireysel ve sosyal hayatı inşa etmenin en önemli anahtarlarından birisi olduğu anlamına gelmektedir. Bu değeri bireylere kazandırmak; devlet, toplum ve eğitim kurumlarının sorumluluğunda olduğu kadar aynı zamanda kişinin öz sorumluluğundadır. Sağlıklı yaşama önem verme değeri birçok kültürde olduğu gibi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir ve birçok şair, yazar, yönetici ya da düşünür bu değeri eserlerinde ele alıp işlemiştir. Edebiyat tarihimize baktığımızda, bu anlamda ön plana çıkan isimlerden birisi de birçok insan tarafından “yüzyılın yazarı” olarak adlandırılan Cengiz Aytmatov’dur. Cengiz Aytmatov, eserlerinde sağlıklı olmaya önem vermeyi ve sağlıklı olmak için gerekli olan bazı pratik-eğitici bilgileri ele alıp işlemiştir. Bu çalışmada ise, Aytmatov’un romanlarında sağlıklı olmaya önem verme değeri ve sağlık eğitimi ile ilgili bölümler tespit edilip kodlanmıştır. Daha sonra tespit edilen bu bölümler bazı ortak özelliklerine göre kategorilendirilmiş ve her bir kategoriye yönelik örnek metinlere ve yorumlara yer verilmiştir. Bu durum aynı zamanda, Aytmatov’un eserlerinin birçoğunda anlatmış olduğu, özelde Kırgız toplumunun genelde ise Türk milletinin, sağlıklı olmaya vermiş olduğu önemi ve sağlık hakkındaki pratik bilgilerine dair ipuçlarını da gözler önüne sermiş olacaktır.

Keywords
Sağlıklı olmaya önem verme değeri, sağlık eğitimi, değer, Cengiz Aytmatov

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri