• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 52
    Today Total : 1
    Grand Total : 440114

Summary


Hârezm İsmi ve Bölgenin Tarihi Coğrafyası Hakkında Bazı Tetkikler
Hârezm bölgesi, İran ve Turan arasında bir geçiş güzergâhı olması nedeniyle ve bölgenin bu konumundan dolayı tarihsel açıdan mühim olaylara sahne olması sebebiyle tarihi coğrafya açısından önemli bir konuma sahiptir. Coğrafi özelliklerinin tarihsel olgular üzerindeki etkisi onun Türkistan ve İran açısından önemini artırmaktadır. Ortaçağ siyasi hayatının mekânları kılıç gibi kesip ayırdığı ve her gün yeniden değiştirdiği bir zamanda Hârezm, belki de kendine has yapısını ve sınırlarını koruyabilen nadir bölgelerden biridir. Özellikle kavşak noktasında olması, onun cazibesini artırırken, sosyal ve kültürel açıdan da onu zenginleştirmiştir. Bölgenin sosyo-ekonomik yapısı, ekonomik avantajlarının, verimli arazisinin ve stratejik konumun sonuçlarından kaynaklanmaktaydı. Bu yönleriyle ortaçağın büyük devletleri açısından her dönem elde edilmesi ve yönetilmesi gereken bir yer olarak görülen Hârezm, genel olarak yerel hanedanlar veya merkezden atanan yerel yöneticiler tarafından yönetilmiştir. Bölgenin coğrafi yapısı, stratejik konumu ve ortaçağ dünyasında hızla gelişen ekonomisi gibi özelliklerinden dolayı yerel yöneticilerin Hârezm’de bağımsız bir idare oluşturma fikrini her zaman cezbetmiştir.

Keywords
Hârezm, Tarihi Coğrafya, Hârezmşâh, Selçuklu, Horasan, Maveraünnehr, İran, Turan.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri