• Quick Access
  • Announcements

  • Dergimizin 64. Sayısına Makale Kabulü Hakkında

    Dergimizin Ocak 2019'da yayımlanacak 64. sayısına son makale kabul tarihi 22.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar, Makale Takip Sistemi'mizdeki makale yoğunluğu nedeniyle ancak 2019 Ekim'de yayımlanacak 66. sayımız için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 66
    Today Total : 46
    Grand Total : 201936

Summary


Kayum Miftakov’un “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri” Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme
Türkistan sahasında yaşayan Türk boylarının sözlü kültür geleneğine ait ürünlerin derlenmesi ve incelenmesi ile ilgili çalışmalar, Çarlık Rusya’sı döneminde başlamış, daha sonra SSCB’nin kurulmasıyla birlikte gelişerek devam etmiştir. Söz konusu sahada yaşayan Türk boylarından Kırgız Türklerine ait folklor ürünlerinin derlenmesi ve incelenmesi ile ilgili çalışmalar da aynı dönemde gelişme kaydetmiş, bu araştırmalar muhtelif bilim adamları ve araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Sovyet döneminin ilk yıllarında Kırgız folklor araştırmalarında daha ziyade derleme faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Bu dönemde yaptığı folklor araştırmalarıyla tanınan Kayum Miftakov, Kırgız Türklerinden muhtelif sözlü edebiyat ürünleri derlemiş ve çeşitli folklor meseleleri üzerine eserler vermiş önemli araştırıcılardan biridir. Miftakov’un kaleme aldığı eserlerden biri de derleme faaliyetlerinde kullanılması gereken metotları açıkladığı “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri” adlı eseridir. Bugün Kırgız İlimler Akademisi El Yazmaları bölümünde muhafaza edilen bu eser, alanında yazılan ilk teorik eserlerden biri olması ve dönemin derleme faaliyetlerinde uygulanan metotlar hakkında bilgi vermesi açısından son derece önemlidir. Bu makalede, ilk olarak Kayum Miftakov’un hayatı, derleme faaliyetleri hakkında bilgi verilecek ve daha sonra Miftakov’un “Kırgız Halk Edebiyatını Derleme Yöntemleri adlı eseri incelenmeye çalışılacaktır.

Keywords
Kayum Miftakov, Kırgız Folkloru, Folklor, Türkistan

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :+90 442 231 58 87
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri