• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 123
    Today Total : 1
    Grand Total : 289945

Summary


Küyerel Uluslararası Kampüste İkinci Dil Öğrenme Ortamında Küyerel Kültür
Dünyada insanların bir arada yaşamaya başlamasından beri, kültür nesilden nesile aktarılan bir miras olmuştur. Kültürün günümüzdeki durumu, aslında, dünya milletlerinin kendi ülke vatandaşları ve diğer milliyetlerle ve kültürlerle olan uzun tarihî ilişkileri ile şekillenmiştir. Günümüz küresel dünyasında; yerel kültür, millî kültür ve kültürel farklılıklar küresel kültürü oluşturan bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bugün, dünya milletleri uluslararası turizm, ticaret, eğitim gibi birçok alandaki gelişmeler sayesinde farklı kültürlere şimdiye kadar olduğundan daha aşina olmuştur. Bu nitel çalışmanın amacı, küyerel uluslararası bir kampüste ikinci dil öğrenme ortamında karşılaşılan küyerel kültür üzerine bir bakış açısı sunmaktır.

Keywords
kültür, küreselleşme, küyerelleşme, küyerel kültür, barış, ikinci dil, uluslararası kampüs

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri