• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 100
    Today Total : 1
    Grand Total : 264335

Summary


Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Nazan Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında Adlı Romanı
Nazan Bekiroğlu, modern Türk romancılığının ve hikâyeciliğinin önde gelen kalemlerindendir. Onun eserleri farklı açılardan okunacak kadar zengin bir içeriğe sahiptir. Metinlerarası okuma bu yaklaşım tarzlarından sadece biridir. Metinlerarasılık son yıllarda metin tahlilinde sıkça kullanılan bir yöntem hâline gelmiştir. Temeli postmodernizme dayanan metinlerarasılık, başta J. Kristeva olmak üzere M. Riffaterre, R. Barthes, G. Genette gibi birçok dil bilimcinin geliştirdiği bir metin çözümleme yöntemidir. Bu çalışmada Bekiroğlu’nun İsimle Ateş Arasında adlı romanı metinlerarası ilişkiler bağlamında incelenmiş, eserin tarihsel göndergeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla yapılan değerlendirmeler sonucunda İsimle Ateş Arasında’da bir yandan Osmanlı Devleti’nin Duraklama ve Gerileme dönemlerinin bireyin bakış açısıyla sunulduğu bir yandan da kurgunun ve Bekiroğlu’nun söyleminin etkisinin hissedildiği ifade edilebilir. Eser, söz konusu dönemde yaşanmış olayları çok sesli bir kurgusal tavırla yansıttığı için son dönem Türk romancılığında önemli bir yere sahiptir.

Keywords
Nazan Bekiroğlu, modern Türk romanı, modern Türk hikâyesi, metinlerarasılık, okuma.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri