• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 46
  Today Total : 1
  Grand Total : 451017

Summary


Safevîler Dönemi ve Edebiyatına Genel Bir Bakış
On altıncı yüzyıl başlarında Şâh İsmail tarafın¬dan kurulan, Doğu Anadolu, Azerbaycan ve Batı İran’ı kapsayan, daha sonra da Horasan’a doğru gelişen Safevî Devleti, bu adı Safevî tarikatının kurucusu Şeyh Safîyyuddîn-i Erdebilî’nin (ö. 735/1335) isminden almıştır. Safevî Devletiyle birlikte İran’ın İslâm tarihinde ilk defa bağımsız bir siyasî kimliğe kavuştuğu, bu kimliğin Kaçarlar dönemiyle pekiştiği ve günümüz İran Devleti’nin sı¬nırlarının da bu dönemlerde oluştuğu söylenebilir. 907/1501’de Türkmen oymaklarının deste¬ğiyle Akkoyunlular’a karşı kazandığı za¬ferin ardından Tebriz’e girip tahta çıkan Şâh İsmail kısa sürede İran’ın tamamı¬nı ele geçirmesi, İran saltanatlık düzeninin yeniden parlamasının yanısıra İran milliyetçiliğinin işareti olarak İran’ın milletler topluluğuna girmesini sağlamış ve bu gün bile önemli ölçüde varlığını sürdüren bir siyasetin başlangıcının temeli olmuştur. Fars edebiyatı Safevîler’den önce en yüksek seviyesine ulaşmış, gerek şiirde ve gerekse nesirde mükemmel örneklerini vermişti. Ancak Safevîler’in yükselme devrinde bu parlak ilim ve edebiyat ortamı görülmez oldu Bu bağlamda çalışmamızda dönemin tarihi ve siyasi durumuna kısaca değindikten sonra dönemin edebi gelişmelerinden, şiir ve nesir özelliklerinden bahsedeceğiz. Ayrıca dönemin siyasi yapılanmasının edebiyat üzerine taptığı etkiye değinmeye çalışacağız.

Keywords
İran, Safevîler, Edebiyat, Şiir, Nesir

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri