• Quick Access
  • Counter
  • Online Visitors : 272
    Today Total : 1
    Grand Total : 574171

Summary


Cevrî’nin Mesnevi Nazım Şekliyle Yazılmış Bilinmeyen Bir Manzumesi Üzerine
Cevrî İbrahim Çelebi, 17. yüzyıl klâsik Türk edebiyatının önde gelen şairlerinden birisidir. Eserleri üzerine birçok çalışma yapılmış, hayatı ve edebî kişiliği ortaya çıkartılmıştır. Divanı’ndan başka eserleri de olan şairin mesnevi nazım şekliyle yazmış olduğu müstakil eserler de vardır. Bu çalışmada, Cevrî’ye ait olan, mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış ve bugüne kadar yayınlanmamış bir manzume konu edilmiştir. Manzume, mesnevilerin tertip özelliklerini içermemesi ve 67 beyitten oluşması sebebiyle müstakil bir eser olarak değerlendirilecek yapıda bir eser değildir. Konusu bakımından hiciv türünde bir eser olan şiir, hicvedilen şahsın dilinden yazılması sebebiyle farklı bir üslûp özelliği göstermektedir. 17. yüzyılın önde gelen şairlerinden Nef’î’nin hicvettiği bir şahsı konu alan manzume, hicvedilen şahsın Nef’î’ye bir cevabı niteliğindedir. Manzumede Cevrî’nin kullandığı hakaret içerikli kelimeler, Cevrî’nin bilinen üslûbuna ve Divan’ında kullandığı kelime kadrosuna hiç benzemeyen bir tarzdadır. Bu çalışmada söz konusu şiirin metni günümüz harflerine aktarılmış ve içeriği hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Cevrî’nin bilinen üslûbu ile bu şiirdeki üslûbu arasında karşılaştırma yapılmaya çalışılmıştır.

Keywords
Cevrî, Mesnevi, Hiciv

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri