• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 186
    Today Total : 1
    Grand Total : 290094

Summary


Aktarılan Değerler Açısından Divan-ı Hikmet
Bu çalışmada Türk dünyasının büyük düşünürlerinden ve yol göstericilerinden olan Hoca Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet adlı eseri, içerdiği değerler açısından incelenmeye çalışılmıştır. Bireylerin ve toplumların ilerlemeleri, çağdaşlaşmaları eğitim yoluyla gerçekleşir. Bu noktada evrensel değerlerin yanı sıra öz değerlerden de faydalanılması gerektiği yadsınamaz bir gerçekliktir. Divan-ı Hikmet, birey-toplum-evren üçgeninde İslami bakış açısıyla ideal insana ulaşma yolunda öğretilerden oluşan bir değer metindir. Divan-ı Hikmet, zamanlar üstü özelliğe sahip olması nedeniyle günümüz eğitiminde de değerlendirilmesi gereken bir eserdir. Bu bağlamda son derece değerli bir metnin değerler açısından incelenmesi gereği üzerine böyle bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada öncelikle Ahmet Yesevî’nin hayatı hakkında bilgi verilmiştir. Divan-ı Hikmet’teki hikmetler ele alınarak içerik tespiti yapılmıştır. Daha sonra Divan-ı Hikmet, aktarılan değerler açısından incelenmeye çalışılmıştır. Metin içerisinde içerdiği konulara göre hikmetlerden örnekler verilmiştir. Ahmet Yesevî’nin düşünce dünyası, eserinden hareketle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Divan-ı Hikmet, Türkçe açısından da değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuç bölümünde ise metnin genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve elde edilen bulgular sıralanmıştır.

Keywords
Hoca Ahmet Yesevî, Divan-ı Hikmet, İslamiyet, İnsan, Değerler Eğitimi

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri