• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 27
    Today Total : 1
    Grand Total : 530646

Summary


Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüş Mücadelesi ve Mustafa Cemiloğlu
Haksızlık olgusuna karşı insanların geliştirdikleri tepkiler her zaman birbirlerinden farklı olmuştur. Bu tepkilerden birisi de haksızlıklara karşı barışçıl mücadele metotlarını kullanarak hem kamuoyunun hem de otoritelerin dikkatini çekmeye çalışarak söz konusu haksızlıkların ortadan kaldırılmasını kendisine amaç edinen pasif direniştir. Literatürde sivil itaatsizlik olarak da adlandırılan pasif direniş, haksızlık olarak duyumsanan olaylara karşı, şiddetin her türlüsünü reddeden, kamuya açık, aleni, hesaplanabilir, sistemin geneline değil, tekil haksızlıklara karşı kamu vicdanında farkındalık oluşturmaya yönelen bir direnme yöntemidir. Bu makalenin amacı da bütün vatandaşlık hakları ellerinden alınarak bir gecede yurtlarından sürülen Kırım Tatarlarının Mustafa Cemiloğlu önderliğinde herhangi bir şiddet eylemine başvurmadan vermiş oldukları mücadeleyi sivil itaatsizlik bağlamında gün ışığına çıkarmaktır.

Keywords
Sivil İtaatsizlik, Kırım Tatarları, Mustafa Cemiloğlu, SSCB, İnsan Hakları.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri