• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabul Tarihleri

  Makale yoğunluğu nedeniyle yeni makaleler için yayın süreci bir yılı bulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 59
  Today Total : 1
  Grand Total : 333539

Summary


Mülkiye Baytar Mektebi
Öz Bu çalışmanın amacı, Mülkiye Baytar Mektebi’nin tarihi gelişimini, Türk eğitim öğretim hayatına yaptığı katkıları ortaya koymaktır. Çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden alınan belgeler, maarif salnameleri ve telif eserler kaynak olarak kullanılmıştır. Yöntem olarak tarihsel yöntem benimsenmiştir. Osmanlı Devleti bir tarım ülkesi olduğundan önemli geçim kaynaklarından birini hayvancılık oluşturmaktadır. Hayvan sağlığı için Askerî Baytar Mektebi açılmışsa da bu ancak ordunun ihtiyacını karşılayabilmiştir. Geniş otlaklara sahip Osmanlı halkının bu açıdan ihtiyacının karşılamak hem de Avrupalıların ithal edecekleri hayvanlara gümrükte baytarî muayene usulünün uygulanmasını istediklerinden Mülkiye Baytar Mektebi düşünülmüştür. Fakat ülkenin içinde bulunduğu ekonomik güçlükler yeni bir mektep açmaya elvermediğinden ilk iki senesinin Tıbbiye’de, son iki sınıfının da inşaatı bitmek üzere olan Halkalı Ziraat Mektebi’nde açılmasına karar verilmiştir. Bu mektepteki baytarlık öğrencileri bir süre sonra ayrı bir binaya nakledilmiştir. Böylece Mülkiye Baytar Mektebi müstakil olarak dört sınıfı bir arada öğrenim gören bir mektep olmuştur. Binası ilk olarak Cündi meydanında kiralanmıştır. 1309 yılından 1324 yılına kadar mektepten 204 kişi mezun olmuştur. 1921’de ise Askerî Baytar Mektebi ile Tatbikat-ı Baytariye Mektebi’nin, Ticaret ve Ziraat Nezareti’ne bağlı Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi’ne devredilmesi için kararname çıkarılmıştır. Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi ünvanı da “Baytar Mekteb-i Âlisi” ne çevrilmiştir.

Keywords
Baytar Mektebi, baytarlık, Osmanlı, eğitim

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri