• Quick Access
 • Announcements
 • -

  2021 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.

  Gelecek makaleler 2022 yılı sayıları için değerlendirmeye alınacaktır.


 • Counter
 • Online Visitors : 46
  Today Total : 1
  Grand Total : 442694

Summary


Klasik Türk Şiirinde Çar-Ender-Çâr Şiirler
Çâr-ender-çâr, dört içinde dört, dörtlü gibi anlamlara gelen Farsça bir tabirdir. Farsça bir deyim olan çâr-ender-çâr güften ise boş konuşmak, delicesine konuşmak manalarına gelir. İran edebiyatında nakîza türlerinden biri olarak anlamsız şiirler için tezrîk, özellikle hikayevî ve temsilî nesirleri hedef alan anlamsız mensur metinler için çâr-ender-çâr terimleri kullanılmıştır. Klasik Türk şiirinde ise çâr-ender-çâr tabirinin özellikle kelime anlamından hareketle birbirinden tamamen veya nisbeten farklı şiirler için başlık olduğu görülmüştür. Bu çalışmada çâr-ender-çâr olarak anılmalarına rağmen farklılık arz eden şiirler dört başlık altında ele alınacaktır.

Keywords
Klasik Türk Şiiri, çar-ender-çar, murabba

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri