• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 94
  Today Total : 1
  Grand Total : 415113

Summary


Eğitimciler ve Çocuk Yazarlarının Görüşleri Bağlamında Ortaokul Öğrencileri Ne Okumalı?-Bir Liste Önerisi-
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerine yönelik bir kitap listesi hazırlamaktır. Bu amaçla ortaokul öğrencilerinin gereksinim duyduğu kitaplar Türkçe öğretmenleri, akademisyenler ve çocuk edebiyatı yazarlarının görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Kitap insani ve kültürel gelişim yönünden oldukça önemlidir. Bu nedenle yazınsal ve pedagojik niteliği güçlü edebiyat ürünlerine gereksinim vardır. Edebiyat ürünlerinin çocuğun duyuşsal, bilişsel ve duygusal gelişiminde başat rol oynadığı düşünüldüğünde, ortaokul öğrencilerine yönelik yazınsal, pedagojik ve dilsel yetkinliği ile öne çıkan metinleri belirlemeyi amaçlayan çalışmanın önemi bu çerçevede belirlenebilir. Nitel araştırma yaklaşımında desenlenen bu araştırmada olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmış ve betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu, 90 Türkçe öğretmeni, 18 öğretim üyesi ile 7 çocuk edebiyatı yazarı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda ortaokul öğrencilerinin okumasında yarar bulunan toplam 100 kitaplık bir kitap listesi ve öğrenciler tarafından eserlerinin okunması gerekli görülen yazar adlarından oluşan kılavuz niteliğinde bir yazar listesi oluşturulmuştur. Okul öncesi dönemden başlayarak, tüm eğitim kademelerine yönelik referans okuma listelerinin oluşturulması ve bu listelerin sürekli güncellemesi yönünde öneriler getirilmiştir.

Keywords
Ortaokul öğrencileri, kitap okuma, okuma listesi

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri