• Quick Access
  • Announcements
  • -

    2022 yılı için makale kabulü yaşadığımız yoğunluktan dolayı durdurulmuştur.


  • Counter
  • Online Visitors : 94
    Today Total : 1
    Grand Total : 530663

Summary


Osmanlı Padişahlarının Yurt İçi Gezileri (Bir Kronoloji Denemesi)
ÖZET Osmanlı Devleti’nin yönetimi altında bulunan topraklar üç kıtaya yayılmış ve geniş bir coğrafyada yer almaktaydı. Bu nedenle taşrada yaşayan halk ile hükümdar arasındaki ilişki sadece yazışmalarla sınırlı kalmıştır. Bu durum; taşradakiler ile yöneticiler arasındaki ilişkilerin yeterince gelişememesine sebep olmuş, halkın hükümdara ulaşmasını, hakkını aramasını, hükümdar-halk bütünleşmesini, âdil bir idarenin sağlanmasını güçleştirmiştir. Bu sebeple Osmanlı padişahları II. Mahmut’tan itibaren memleket gezilerine çıkmaya başlamışlardır. Osmanlı tarihinde ilk defa II. Mahmut, memleketin durumunu yakından görmek, halkın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve şikâyetlerini dinlemek için yurt içinde gezilere çıkmıştır. Padişah bu geziler sırasında vatandaşların sıkıntılarını dinlemiş ve bunların halledilmesi için yetkililere gerekli emirleri vermiştir. Ayrıca yerleşim yerlerinde bulunan, başarılı askerî ve mülki erkânı huzuruna kabul ederek taltif etmiştir. II. Mahmut’tan sonra hemen bütün Osmanlı padişahları yurt içi gezilere çıkmışlardır. Eldeki yazıda bu geziler kronolojik olarak ele alınarak bunların değerlendirmesi yapılacaktır.

Keywords
II. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz, II. Abdülhamid, V. Mehmed Reşad, seyahat.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri