• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 166
  Today Total : 1
  Grand Total : 395937

Summary


SABAHATTİN ALİ’NİN KUYUCAKLI YUSUF ADLI ROMANINDA YAPI ve İŞLEV BAKIMINDAN TASVİR/BETİMLEME EYLEMLERİ
İlgili alan yazında işlevleri genellikle biçimsel/geleneksel dil bilgisi anlayışı ile belirlenen dil bilgisel biçimlerden biri de tasvir/betimleme eylemleridir. Ancak bu bakış açısıyla yapılan çalışmalarda tasvir /betimleme eylemlerinin işlevlerinin tam olarak belirlenmediği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanındaki tasvir eylemlerini yapıları ve işlevleri bakımından işlevsel dil bilgisi yaklaşımı ile betimlemektir. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Sabahattin Ali’nin diğer eserleri arasından seçkisiz örnekleme ile seçilen eserin incelenmesinde veri analiz tekniklerinden betimsel analiz uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda bil-, ver-, dur-, gel-, git-, gör-, kal-, koy- ve yaz- yardımcı eylemlerinin esas eyleme alan yazında belirtilen işlevlerinden farklı anlam özellikleri kattığı görülmüştür.

Keywords
Birleşik eylem, tasvir eylemleri, işlevsel dil bilgisi, yapı, işlev.

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri