• Quick Access
  • Announcements
  • Makale Kabul Tarihleri

    Dergimizin Mayıs 2019'da yayımlanacak 65. sayısına makale alımı tamamlanmıştır. Yeni gelen çalışmalar, makale yoğunluğu nedeniyle geliş tarihi / hakem sürecine göre 66 (Eylül 2019) ve sonraki sayılar için değerlendirilmeye alınacaktır. Yazarlarımıza saygıyla duyururuz.


  • Counter
  • Online Visitors : 130
    Today Total : 1
    Grand Total : 283183

Summary


ON YEDİNCİ YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİNDEN AHMEDÎ ve ESERLERİ
Ahmedî, 17. yüzyıl şairlerindendir. İshak Hocası Ahmed Efendi adıyla şöhret bulmuş, Acem Ahmed Efendi diye de anılmıştır. Ünlü mutasavvıflardan Niyazî-i Mısrî’ye intisap etmiş, onun halifelerinden olmuştur. Çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Felsefe, astronomi, mantık, tefsir gibi ilim dallarıyla ilgili Arapça, Farsça ve Türkçe eserler kaleme almıştır. Türkçe şiirlerinde Ahmedî, Farsça şiirlerinde Hace mahlasını kullanmıştır. Edebî alandaki kudretini Vahdetnâme adlı mesnevisiyle göstermiştir. Bu makalede şairin hayatı ve tespit edilebilen eserleri hakkında bilgi verilerek edebî kişiliği değerlendirilmiştir.

Keywords
Klasik Türk Şiiri, İshak’s Hodha Ahmed Efendi, Vahdetnâme

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri