• Quick Access
 • Announcements
 • Makale Kabulü

  Makale yoğunluğu nedeniyle 2020 yılı için makale kabulü durdurulmuştur.

  Anlayışınız için teşekkür ederiz.

   


 • Counter
 • Online Visitors : 112
  Today Total : 1
  Grand Total : 375859

Summary


FERÂİZCİZÂDE MEHMED ŞAKİR’İN İNÂDCI YÂHÛD ÇÖPÇATAN VE EVHÂMÎ OYUNLARINDA MOLIÈRE ETKİSİ
Türk tiyatro tarihinde ilk tanınan, eserlerinden en çok uyarlama ve çeviri yapılan yazarların başında Molière gelir. Fransız tiyatro yazarının eserlerinin farklı isimler tarafından defalarca çevrildiği ve bu çevirilerin telif eserlere bir esin kaynağı olduğu görülür. Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı yazarları tiyatro eserini adeta bir kürsü gibi değerlendirir. Topluma dair düşüncelerin serdedildiği bu kürsü çeviri edebiyatımızın gölgesinde ilerleme kaydeder. Bu çeviri eserler için en çok önemsenen türler arasında komedyanın bulunması ise bu türün kendine mahsus özellikleri ile açıklanabilir. Ferâizcizâde Mehmed Şakir ise Molière’den çeviriler yapmış olan seleflerinin aksine özgün bir kalem olmayı başarmış ender örneklerdendir. Yazarın “Menâzirü’l Letâif” üst başlığı ile neşrettiği tiyatro eserleri özgünlükleri ile edebiyat tarihimiz için önem arz eden eserlerdir. Bursa’daki edebî çalışmalarının neticesi olan bu eserlerde açık bir Molière etkisi görülür. Bu çalışmamızda Molière tiyatrosunun Osmanlı coğrafyasındaki varlığı üzerine kronolojik bir okumayı takiben neden komedya türünün ilgi çekmiş olabileceği üzerine incelemede bulunulacaktır. Bu tespitler eşliğinde Ferâizcizâde Mehmed Şakir’i tiyatroya yönelten saikler ve yazarın seçili eserleri üzerindeki Molière etkisi tespit edilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Ferâizcizâde Mehmed Şakir, Molière, Komedya, Karşılaştırmalı Edebiyat

Adres :Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü 25240 Erzurum
Telefon :+90 442 231 13 66 /+90 442 231 11 19 Faks :
Eposta :turkiyat@atauni.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri